Такмичење мост математике

Такмичење “Мост математике ”је подељен по категоријама и за сваку категорију одговарајућа образовна установа може послати највише једну екипу:

 1. Ученици млађих разреда основне школе (од 1. до 4. разреда). Тим чине 4 ученика по један из сваког разреда (један ученик првог, један другог, један трећег и један четвртог разреда).
 2. Ученици старијих разреда основне школе (од 5. до 8. разреда). Тим чине 4 ученика по један из сваког разреда (један ученик петог, један шестог, један седмог и један осмог разреда).
 3. Ученици средњих школа. Тим чине 4 ученика по један из сваког разреда (један ученик првог, један другог, један трећег и један четвртог разреда).
 4. Ученици школа за образовање ученика са сметњама у развоју.

Школе организују екипе, пријављују их Централној комисији која прави распоред такмичења.

Пропозиције квиза

Такмичење је подељен по категоријама и за сваку категорију одговарајућа образовна установа може послати највише један тим:

α категорија - ученици млађих разреда основне школе (од 1. до 4. разреда). Тим чине 4 ученика по један из сваког разреда (један ученик првог, један другог, један трећег и један четвртог разреда).

β категорија - ученици старијих разреда основне школе (од 5. до 8. разреда). Тим чине 4 ученика по један из сваког разреда (један ученик петог, један шестог, један седмог и један осмог разреда).

γ категорија - ученици средње школе (недељни фонд часова математике: 1, 2 или 3). Тим чине четири ученика по један из сваког разреда (један ученик првог, један другог, један трећег и један четвртог разреда). У случају да је реч о тиму чије је школовање трогодишње, ученика четвртог разреда може заменити још један ученик трећег разреда (у том случају тим чине четири ученика-један ученик првог, један ученик другог и два ученика трећег разреда). У случају да је реч о тиму чије је школовање двогодишње, ученике трећег и четвртог разреда могу заменити још два ученика другог разреда (у том случају тим чине четири ученика- један првог и три ученика другог разреда). Тим γ категорије могу да чине и четири ученика (по један из сваког разреда) са различитим недељним фондом часова математике при чему недељни фонд часова математике ниједног ученика није већи од три.

δ категорија - ученици средње школе (недељни фонд часова математике: 4 или 5). Тим чине четири ученика по један из сваког разреда (један ученик првог, један другог, један трећег и један четвртог разреда). Тим δ категорије могу да чине и четири ученика (по један из сваког разреда) са различитим недељним фондом часова математике при чему је недељни фонд часова математике бар једног ученика већи од три.

Напомена за тим γ или δ категорије: Категорија тима средње школе одређује се на основу максималног недељног фонда сваког ученика (нпр. ако ученици првог и другог разреда имају 4 часа недељно, а трећег и четвртог разреда 3 часа недељно математике, тим ће припасти δ категорији јер је максимални недељни фонд часова математике 4). Приликом одређивања недељног фонда часова не узимају се у обзир изборни предмети.

Нивои такмичења:

 • Осмина финала (Школско такмичење)- организује Стручно веће математичара
 • Четвртфинале (Општинско такмичење)-организује Удружење и Стручно веће математичара школе која је омаћин такмичења
 • Полуфинале (Регионално такмичење) )-организује Удружење и Стручно веће математичара школе која је омаћин такмичења
 • Финале (Државно такмичење) и Међународно такмичење организује Удружење у Врњачкој Бањи.

Екипе држава из окружења имају директан пласман на Финале такмичења.

 

Финале такмичења се састоји из два дела:

 • Пројекат-у овом делу учествују екипе које позива Централна комисија на основу остварених резултата и достављене документације  за „Пројекат“;
 • Квиз знања-право на учешће имају само екипе које су освојиле највећи број поена у полуфиналном делу такмичења(укупан број освојених поена у свим играма Квиза“Мост математике“)

 

Специфични циљеви такмичења „Мост математике“:

 • Модернизација наставе у основним школама :
 • Упознавање и усавршавање рада са новим алатима у условима информационо комуникационих технологија;
 • Развој пројектне наставе, наставе 21. века;
 • Развој кооперативног и колаборативног учења у условима нове технологије;
 • Повезивање математике са проблемима у другим наукама и са реалним проблемима са посебним освртом на уметност и културу: o математичко моделовање у настави;
 • Развој комуникације и сарадње између наставника и ученика и ненаставног особља, у свим смеровима;
 • Развој и неговање науке и научне културе у смислу повезаности са математиком.

Такмичење се организује на следећим нивоима: Школском, Општинском, Регионалном, Државном и Међународном.

 

Пријава за ТАКМИЧЕЊЕ

Репортажа са такмичења одржаног 2018. године

Материјали са прошлих такмичења

Апликација квиз "Мост математике"


Материјали

© 2024 Удружење Млади Математичар, Београд.