Трибине, радионице и семинари за наставнике

Удружење “Млади математичар” у периоду од 18.(субота) до 19.05. (недеља) 2019. године у оквиру манифестације “Мост математике” – 2019 у Врњачкој бањи организује и дводневни програм стручног усавршавања за наставнике математике основних и средњих школа, као и  наставнике разредне наставе. 
 
Концепција дводневног стручног усавршавања (која ће бити реализована 18.05.-19.05.2019.године) подразумева избор две обуке у трајању од 8 сати (укупно 16 бодова):
 
  1. Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри (...пројекат се добро припреми, тако да ученици стекну потребна знања на часовима редовне наставе, при обради планиране теме кат.бр.374 К2, П3);
  2. Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике (..ниво функционалног знања – оспособљавањем за применом групног облика рада чијом применом се код ученика развијају стратегије учења, способност аргументоване дискусије и презентовања идеје.кат.бр.382 К2, П3);
  3. Математика у малом (...Аритметика; геометрија; проблемски задаци..кат.бр.351 К1.);
  4. Реални проблеми и математика (кат.бр 384, К2, П3);
  5. Ненасилно алтернативно решавање конфликтних ситуација или сукоба кроз развој вештина комуникације и преговарања (Како да активно слушамо  саговорника, препознамо  стилове понашања у конфликту и постављање у односу на њих кат.бр 128, К4, П4);
  6. Писање пројеката, Зоран Илић (теме кат.бр.640, К2, П3);
  7. Пирамида исхода.

Све обуке/семинари су објављени у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2018/2019. и 2019/20. годину – ЗУОВ.

Сваки полазник похађа две одабране обуке.

Реализоваће се семинари за које се буде пријавило већи број заинтересованих учесника (учесници ће бити информисани о потенцијалним изменама).
Сваки полазник добија уверења о похађаним акредитованим обукама које су одобрене од стране ЗУОВ-а у укупном трајању од 8 сати по обуци (16 бодова). Пријаве за Семинар се очекују до 20.01.2019.

Позивно писмо Пријава за семинаре Утисци са семинара

 
 
Котизација по полазнику износи 7860 динара. Котизација обухвата трошкове смештаја у једном од  хотела у Врњакој Бањи (1 ноћење, 1 доручак, 2 ручка), реализацију програма, штампане и електронске материјале за изабране семинаре, учешће на трибини и радионицама у оквиру манифестације „Мост математике“ као и трошкове организације
 
За полазнике који желе да похађају обуке/семинаре без смештаја, котизација износи 4250 динара и обухвата реализацију програма, штампане и електронске материјале за изабране семинаре као и трошкове организације.Свечана вечера је опциона и додатно се наплаћује. Цена свечане вечере је 2500 динара. 
 
За полазнике који сами финансирају похађање обуке/семинара постоји могућност уплате на више месечних рата уз договор о динамици исплате (последња уплата мора бити до 20.02.2019.године).
 
Уплату треба извршити до 20.02.2019. године на жиро рачун Удружења “Млади математичар” број: 170 – 0030013509000 – 46
Обавезно је копију уплатнице доставити Удружењу “Млади математичар” поштом, маилом или лично.

© 2024 Удружење Млади Математичар, Београд.